Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 12 2017

4742 f87a 500

romantisme-pornographique:

Mark Seliger, Nude 011, New York. June 26, 2009.

Reposted fromnudes nudes vianoranalenka noranalenka
6898 2fa3 500
Reposted fromnudes nudes vianoranalenka noranalenka
6899 f74c 500
Reposted fromzdjeciahuja zdjeciahuja vianoranalenka noranalenka
calvados
Tak. Nie miałam młodości.
Żyłam. Bez imprez, spontanicznych wyjazdów, studiów, koncertów. 
Nie miałam czasu - musiałam być dorosła.
— aggape.soup.io
Reposted fromaggape aggape viadancingwithaghost dancingwithaghost
calvados
Kobiety, zwłaszcza te inteligentne mają to do siebie, że lubią, ba uwielbiają doprowadzać mężczyzn na skraj. Tak aby zdradzali swoje „prawdziwe” uczucia.
— Pokolenie Ikea ...
calvados
calvados
Reposted fromFlau Flau viamorazmora morazmora
calvados
Przemilczenia dzielą bardziej niż nieobecności.
— Coco Chanel.
calvados
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

6563 5161 500
Reposted fromsimonsayer simonsayer viajojinthesun jojinthesun

August 10 2017

calvados
A potem zakochałem się. Wiesz jak to jest. Ktoś ci coś powie, ty odpowiadasz i nawet nie zdajesz sobie sprawy kiedy zaczynasz chcieć żeby ta rozmowa trwała całe życie.Patrzysz na kogoś,uśmiechasz się, szczęśliwy jesteś, no wiesz, po prostu. Oddajesz komuś całe serce, kochasz kogoś,myślisz sobie “kurwa to coś na zawsze”.Uświadamiasz sobie z czasem, że to może być ten jedyny człowiek.Spędzacie razem każdą chwilę. Wymieniacie się zdaniami, uśmiechami i sercami. Planujesz przyszłość,samochód, dom,imiona dla dzieci. A później co? Pijesz.
Reposted fromorchis orchis viadancingwithaghost dancingwithaghost
calvados
5738 65d3 500
Reposted fromturquoise turquoise viaPoranny Poranny
calvados
Trzeba umieć nabrać takiego wewnętrznego spokoju. Rozglądanie się i patrzenie na innych nie ma sensu, bo wtedy przychodzi właśnie stres, że ktoś już coś ma, a ja jeszcze nie. Wtedy popełnia się najwięcej błędów.
— wykładowca ASP
Reposted fromroxanne roxanne viaIriss Iriss
5328 2189 500
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaPoranny Poranny
6640 eea3 500

missbrigittebardot:

Brigitte Bardot with her boyfriend Sacha Distel and her dog Guapa in her Paris apartment, 1958

calvados
2081 782e 500
calvados
4836 c238
Reposted fromfitvet fitvet viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl