Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 26 2017

calvados
2805 2304
Reposted fromgreensky greensky viakundel kundel
calvados
8671 6677 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viaszszsz szszsz
calvados
7114 2ef5 500
Reposted fromoutoflove outoflove vialaparisienne laparisienne
calvados
Reposted fromiminlove iminlove viaPoranny Poranny
calvados
calvados
calvados
calvados
5739 e8c0 500
Reposted fromelegy elegy viayeees yeees
calvados
I poszedłem do swojej sypialni. Najlepsze w niej było to, że stało tam łóżko. Lubiłem leżeć w nim godzinami, nawet w dzień. Kladlem się i podciągalem kołdrę pod brodę. Dobrze się wtedy czułem. Nic się nie działo, nie było ludzi ani nic.
— C.Bukowski

June 25 2017

calvados
Zakochani ludzie chcą patosu
Ja się staram być przyziemny i mam na to sposób
Nie powiem ci, że twa obecność jest jak dar od losu
Albo śpiew skowronków albo pierdolony kwiat lotosu
(Raczej jak) Po poranku zapach porządnej kawy
Krótki rękaw w letni dzień, zapach koszonej trawy
Pełen bak, pusta droga, seria zielonych świateł
W radiu utwór jednej z twoich niedocenionych kapel
(Jesteś jak) Nieoczekiwany zwrot podatku
Długi weekend dla tych utopionych w korpo światku
Gdy wszyscy wokół brzmią nijak
Twój głoś wciąż spijam
Tak jak szum winyla o poranku
— Taco
calvados
5967 225f 500
Reposted fromcaraseen caraseen viapsychoviolet psychoviolet
calvados
0429 2958 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viapsychoviolet psychoviolet
calvados
8580 c486 500
Reposted fromkaiee kaiee viayoungandstupid youngandstupid
calvados
4345 d8fe 500
Reposted fromtfu tfu viayoungandstupid youngandstupid
calvados
6355 037e
"er"
calvados
6585 000d
Reposted fromretro-girl retro-girl viamakeup makeup
calvados
6246 d9cd 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
calvados
8361 680e
Reposted fromredux redux viayoungandstupid youngandstupid
4296 7cfb 500
Reposted fromsweetiekai sweetiekai vianezavisan nezavisan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl