Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

calvados
0243 806f 500
Reposted fromerotyzm erotyzm viaPoranny Poranny

June 16 2017

calvados
calvados
8601 1759 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viarooms rooms
2313 1c96 500

shihlun:

David Lynch - Twin Peaks  (2017)

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viafelicka felicka
3130 49a1 500

yrmidnightman:

Photo: Hugh Stewart

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viacorvax corvax

June 15 2017

calvados
0270 d680
calvados
Ażeby zanadto nie wpaść, należy wziąć sobie chłopaka na obserwację. Gdy dłuższe współżycie z nim, czy to jako z amantem, czy jako ze współlokatorem, wykaże dodatnie rezultaty, można zacząć mieć w stosunku do niego jak najgorsze zamiary, czyli zamiary matrymonialne.
(...)
"Obserwacja" powinna się odbywać bardzo skrupulatnie i gruntownie, nie można wówczas dać się porywać uczuciu i mówić: - "Eee, jakoś to będzie". Należy czynić z obiektem drobne eksperymenty. Zalać i bacznie obserwować, jak się będzie zachowywał po pijanemu. Pod wpływem alkoholu wyłażą czasem z naszego ukochanego dziwne i mocno niepokojące emanacje. Wypełzają z zamkniętych zwykle zakamarków jego "ja" słowa i reakcje, których by się człowiek nigdy po nim nie spodziewał. I jak medium po seansie spirytystycznym nic nie pamięta, co się na owym seansie działo, tak samo zalany nie ma pojęcia co plótł i wyprawiał. Ale my za to mamy pojęcie.
(...)
Na ostatek radzę wycieczkę do lasu. Gdy go zainteresuje praca mrówek, gatunek przelatujących ptaków, gdy z zapartym oddechem będzie śledził dowcipne harce wiewiórek i po godzinie nie powie: - "Chodźmy do domu, dosyć już tego włóczenia się po lesie" - to można śmiało (oczywiście gdy zechce) włożyć mu swoją dłoń do ręki i iść z nim przez życie...
— Magdalena Samozwaniec, "Tylko dla kobiet"
Reposted fromcudoku cudoku vialaparisienne laparisienne
calvados
4878 7e69 500
- Photo by psychiczneblizny.soup.io
calvados
3563 6850 500
Reposted fromsarazation sarazation vialaparisienne laparisienne
calvados
4579 e5d6
Reposted fromkarahippie karahippie vialaparisienne laparisienne
9109 45be 500
Reposted fromLittleJack LittleJack vialaparisienne laparisienne
calvados
6151 1400
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
calvados
5607 9f5d
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viascorpix scorpix
calvados
Miałam zaledwie dwadzieścia parę lat, kiedy najlepsza część mojego życia się skończyła. Nie uważasz, że to straszne? Miałam w zasięgu ręki tyle możliwości, a kiedy się ocknęłam, nagle nie było niczego.
— Haruki Murakami 'Norwegian Wood'
Reposted fromkolis kolis vialaparisienne laparisienne
calvados
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
calvados
4909 b04d 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes vialove-water love-water
7525 0122 500

tinyclicks:

smells mighty mossy under this canopy

Reposted fromAmericanlover Americanlover viascorpix scorpix

Monday morning


/* by Erkin */

calvados
Arbol de Piedra, Bolivia.Parque Nacional Nahuel Huapi, Argentina. machu pichuBâlea Lake, Romania.the blue mountains, australiaHaad Salad beach. Ko Pha-ngan, Thailand. St.Georges Hospital, London.Cabo de São Vicente, Portugal.Voje valley, near Stara Fužina, SloveniaLondon
Reposted fromstylte stylte viasilence89 silence89
calvados
Nie po­doba mi się wy­niosłość, nie po­dobają mi się ludzie, którzy sta­wiają siebie wyżej od in­nych. Mam ochotę dać im rub­la i po­wie­dzieć: jak się do­wiesz, ile jes­teś wart, to wrócisz i od­dasz resztę. 
— Lew Tołstoj
Reposted fromalyouidiot alyouidiot viaLuukka Luukka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl