Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

calvados
Ludzie gadają ze sobą w taki sposób, że uważam to za kolosalną i przegiętą stratę czasu. Co tam? Jak tam? Zajebiście? Tylko tyle. Ja jak już gadam, to potem chciałabym o tym pomyśleć. Chciałabym, żeby wszystko było na maksa i takie prawdziwe. Może jakaś głupia jestem? Dlatego siedzę głównie w domu.
— Nosowska
Reposted fromsfeter sfeter vialaparisienne laparisienne
calvados
Gdy człowiek żyje, to myśli, że jeszcze zdąży. Nie. Czasami nie zdąży. Kiedy jesteśmy młodzi trzeba robić głupoty, bo później będzie nam wstyd je robić (najlepsza rada, jakiej można udzielić młodej dziewczynie to: niech tańczy, niech się maluje, niech będzie szczęśliwa). 
A jeśli ktoś się nie wyszaleje, to mając 30-parę lat będzie cierpiał, że coś mu umknęło (a facet około 40 – tki będzie próbował dymać dwudziestoparolatki). Z kolei kiedy jesteśmy starsi, trzeba robić nowe rzeczy, bo to sprawia że czujemy się młodzi. Nie odkładaj na później tego, co możesz zrobić dziś. Bo później to już będzie za późno. Bo możesz stracić na to ochotę.  I będziesz żałować.
— Piotr C. pokoleneikea.com
Reposted frompanikea panikea vialaparisienne laparisienne
calvados
Ordinary life is not separate from the spiritual
— Anonymous
Reposted fromspiritual spiritual viaAmericanlover Americanlover
calvados
5217 44c8 500
Reposted frompiehus piehus viaAmericanlover Americanlover
calvados
calvados
calvados
calvados
5649 3d61 500
  Haines Junction, Kanada
Reposted fromyellowsoupmarine yellowsoupmarine viakudlaty kudlaty

September 17 2018

calvados
2357 021f 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viamoai moai
calvados
calvados
calvados
3057 6f20 500
Fjaðrárgljúfur, Iceland
calvados
5352 0d3a
Reposted frompastelowe pastelowe viaidylla idylla
calvados
2374 74a2
Reposted fromnazarena nazarena viaMissDeWorde MissDeWorde
calvados
3452 279e 500
Reposted from4777727772 4777727772 viasarazation sarazation
calvados

 

 

shadowkixx:

Oh god I saw this a long time ago and just now got it.

d0t0ri
Reposted frompracticaljoke practicaljoke viakundel kundel
calvados
8596 fe8c
Reposted fromkarahippie karahippie viatobecontinued tobecontinued
calvados
2568 bf6f 500
Reposted frompiehus piehus viatobecontinued tobecontinued
calvados
9710 e108 500
3699 315d 500
Reposted fromturquoise turquoise viatobecontinued tobecontinued
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl