Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

calvados
4185 53d8
Reposted fromthinredline thinredline viachlodnawdowa chlodnawdowa
calvados
Reposted fromFlau Flau viaLuukka Luukka
calvados
Reposted frompffft pffft viaLuukka Luukka
calvados
4610 c834 500
Reposted fromcrazydunky crazydunky viaLuukka Luukka
calvados
7805 5092 500
Reposted from777727772 777727772 viachlodnawdowa chlodnawdowa
calvados
6270 29e6 500
Reposted fromFienrira Fienrira viachlodnawdowa chlodnawdowa
calvados
5380 a36c 500
Reposted fromAlcea Alcea viachlodnawdowa chlodnawdowa
calvados
8718 c7fa 500
Reposted fromkaiee kaiee viachlodnawdowa chlodnawdowa
calvados
6007 9a05 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viakundel kundel
calvados
3105 821c
Reposted fromsosna sosna viaidylla idylla
calvados
- To idźmy dalej. Mówić o zdradzie?

- Nie. Kiedyś dałem taki wywiad i oburzeni katolicy pisali do „Charakterów”, że przecież prawda nas wyzwoli. No więc uważam, że mówienie o zdradzie, zwłaszcza spontaniczne i na ochotnika, jest głupie. Nie znam danych, które by pokazywały, że z tego może wyniknąć coś dobrego. Za to znam wiele przypadków, że to zdewastowało związek i pozostawiło ludzi w niesprawiedliwym zranieniu. I jeżeli ktoś ma przekonanie, że w ten sposób się do partnera zbliżył, oczyścił atmosferę, zachował się tak uczciwie – to coś mi tu zgrzyta. Lepiej niech ktoś tę energię skieruje na zadbanie, żeby już nie zdradzać. Jeżeli żałuje prawdziwie, to niech odpokutuje także w ten sposób, że ma się zamknąć i sam mierzyć z ciężarem własnej zdrady.
— Bogdan de Barbaro w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku viakudlaty kudlaty
calvados
7278 7645
Reposted frompszemek pszemek viakundel kundel
calvados
7742 6eb6 500
Reposted from777727772 777727772 vialaparisienne laparisienne
calvados
Z milczeniem tak jest, że im dłużej się milczy, tym trudniej potem się odezwać.
— Tomasz Jastrun
calvados

Proces zakochania wg Gerharda Crombacha:

Oczy zbierają informacje o wzroście, figurze, kolorze włosów i oczu, odzieży i szczegółach twarzy. Następnie z prędkością 432 km/h sygnały docierają do mózgu. Jednocześnie ucho wyławia barwę głosu i śmiechu a nos rejestruje bezwonne feromony.

Sortowanie danych i porównywanie z przechowywanymi wzorcami doznań pozytywnych i negatywnych. Jeżeli wykryty został sygnał negatywny – proces ulega zamrożeniu, jeżeli pozytywny – mózg przechodzi do fazy trzeciej.

Podczas wykrycia sygnałów pozytywnych hipotalamus zaczyna produkować fenyloetyloaminę. Początek tego procesu występuje zwykle ok. 4 sekundy. W tym czasie uderzenia serca zwiększyły się ok. 50%, automatycznie oddech staje się szybszy, dodatkowo u kobiet oczy zaczynają błyszczeć.

calvados
7025 2e4d 500
Reposted fromTank Tank viaidylla idylla
calvados
7868 59b3
R.I.P. Dolores O’Riordan 1971 - 2018
Reposted from777727772 777727772 viakudlaty kudlaty

January 15 2018

calvados
7357 8643 500
Reposted fromPoranny Poranny viaapatyczna apatyczna
calvados
calvados
Russia. Moscow.circa 1985
Reposted fromRussia Russia viaapatyczna apatyczna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl