Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 02 2018

calvados
calvados
4748 e612
Reposted fromteijakool teijakool viaMountainGirl MountainGirl
calvados
calvados
Reposted fromFlau Flau viaMountainGirl MountainGirl

November 26 2018

calvados
Reposted frommangoe mangoe viaLuukka Luukka
calvados
Reposted frombluuu bluuu
calvados
calvados
6070 039f 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
calvados
6069 caec 500
Reposted from4777727772 4777727772 vialaparisienne laparisienne
Jestem rozjebany i to kompletnie rozjebany. Nie wiem, co się stało ani jak doprowadziłem się do tego stanu, ale jest, jak jest i mam kurewsko poważne problemy i nie wiem, czy da się z nimi coś zrobić. Nie wiem, czy ze mną da się coś zrobić.
— James Frey - milion małych kawałków (via szellou)
Reposted fromkostuchna kostuchna vialaparisienne laparisienne
calvados

November 24 2018

calvados
Ludzie siadają ze swoimi przyjaciółmi, jedno wino, drugie, trzecie i zaczynają obrabiać dupę swoim partnerom. Nie rób tego. Masz mu coś do przekazania? To powiedz to jemu. Jej. Bezpośrednio. Obrabianie dupy osoby, która jest ci ponoć najbliższa na świecie to nie tylko brak szacunku wobec niej, ale i brak szacunku wobec siebie. Bo w końcu ty ją wybrałaś/łeś.Coś cię wkurwia? Nie milcz. Nie strzelaj focha. Nie rób zastępczych awantur. Powiedz o tym. Jeśli o tym nie powiesz, ta druga osoba nie będzie o tym wiedzieć. Nie domyśli się tego z układu chmur na niebie.
https://pokolenieikea.com/2018/05/04/dlaczego-ludzie-w-zwiazku-jada-po-sobie-jak-wsciekle-psy/
Reposted fromobliviate obliviate
calvados
Facet będzie szanował kobietę, która pozwoli się szanować. Która sama siebie szanuje.
https://pokolenieikea.com/2018/05/04/dlaczego-ludzie-w-zwiazku-jada-po-sobie-jak-wsciekle-psy/
Reposted fromobliviate obliviate
calvados
Życie jest zbyt krótkie, aby marnować je na ludzi, którzy nie darzą nas szacunkiem.
https://pokolenieikea.com/2018/05/04/dlaczego-ludzie-w-zwiazku-jada-po-sobie-jak-wsciekle-psy/
Reposted fromobliviate obliviate
calvados
5884 7fe4 500
Reposted fromobliviate obliviate vialaparisienne laparisienne
calvados
5882 3683 500
Reposted fromobliviate obliviate vialaparisienne laparisienne

November 11 2018

calvados
1680 2724
Reposted frommyrla myrla viajesuismadeleine jesuismadeleine
calvados
9758 3d20 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
calvados
4000 c490 500
było ponoć w średniowieczu takie porzekadło: studenci w Bolonii zgłębiają prawo, w Paryżu – teologię, w Krakowie – czarną magię, ale wszędzie tak samo źle się prowadzą.
Reposted fromPoranny Poranny viaLuukka Luukka
calvados
4060 adb7 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viaczeresnia czeresnia
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl