Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 25 2019

calvados

Kuba Wojewódzki: Ale wie pan, że będzie się musiał rozejść z Zuzą?
Paweł Domagała: Jest coś, o czym nie wiem?

KW: Nie, ale zna pan jakieś małżeństwo aktorów, które wytrzymało z sobą do śmierci?
PD: Myślę, że nasze takie będzie. A i wśród aktorów to się zdarza: Meryl Streep ma jednego męża od 37 lat i czwórkę dzieci. I jak za dwadzieścia lat na rozmowę z panem przyjadę motorem, a obok będzie czekała moja dwudziestoletnia dziewczyna, to proszę, żeby mnie z tego publicznie rozliczyć. Mówię głośno: gdybym kiedyś, w przyszłości, pieprzył jakieś bzdury, to można mnie za to spokojnie linczować, hejt dozwolony.

KW: Dlaczego składa pan takie deklaracje?
PD: Bo dla mnie wierność jest najważniejszym atrybutem męskości i naprawdę tego chciałbym się trzymać. Bo co mnie określa bardziej jako mężczyznę niż wierność przysiędze, jaką się złożyło?

www.oczamimezczyzny.pl
Reposted fromwstydem wstydem viakudlaty kudlaty
calvados
6374 78e9 500
Reposted fromfungi fungi vialiteratka literatka
calvados
6373 8e2b 500
Reposted fromfungi fungi vialiteratka literatka
calvados
5330 650c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viaLuukka Luukka
calvados
2537 1a2a
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLuukka Luukka
calvados
Reposted frommangoe mangoe viaMissDeWorde MissDeWorde

May 23 2019

calvados
7364 c4d5 500
tak naprawdę nie jest trudno być szczęśliwym
Reposted frominfinitearms infinitearms viaasalluhi asalluhi
calvados
0782 8930
Reposted frombeltane beltane viatobecontinued tobecontinued

May 21 2019

calvados
calvados
4782 a9f6 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viayoungandstupid youngandstupid

May 20 2019

calvados
2146 579a 500
Reposted fromfungi fungi viayoungandstupid youngandstupid
calvados

May 19 2019

calvados
6285 0d59 500
Reposted fromtojika4 tojika4 viakudlaty kudlaty
calvados
6319 7c2f
Reposted fromlostness lostness viastormymind stormymind
calvados
8583 b357
Reposted fromkarmacoma karmacoma
calvados
8585 3c5e
Reposted fromkarmacoma karmacoma
calvados
9097 dfa9 500
Reposted fromkarmacoma karmacoma
calvados
Reposted fromzelbekon zelbekon viastormymind stormymind
calvados
9015 534c 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaPoranny Poranny
calvados
6103 55c3 500
Reposted from4777727772 4777727772 viaForestMan ForestMan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl